De reünie



 

De dorpsgemeenschap van Veulen, gelegen bij Venray, kreeg op zondag 29-11-1998 een ware invasie Volle(n)berg(h)s te verwerken. Ruim vijfhonderd mensen woonden de presentatie van het boek "Den hofstadt toe Vaerloeberch" bij. De Volle(n)berg(h)'s overtroffen die dag in aantal de totale bevolking van het dorp.

De inwoners van Veulen werden vooraf door de Dorpsraad, met de volgende publicatie in het dorpsblad De Ruuper, op de hoogte gebracht:

Aan alle inwoners van Veulen

Het is alweer jaren geleden dat de interessante Roots-serie op de T.V. vertoond werd. Een Amerikaan, waarvan de verre voorouders als negerslaven vanuit Afrika naar Amerika waren verscheept, was op zoek naar z’n wortels.
Hij kwam uit bij Kunta Kinte, de man die als zijn verre voorvader in Afrika gevangen werd en in Amerika als slaaf werd verkocht.
Door de eeuwen heen zijn, om uiteenlopende redenen, steeds mensen op zoek naar hun wortels. Zo ook leden van de familie Volle(n)berg(h). Na jaren van zeer gedegen archiefonderzoek, staat het met zekerheid vast dat de familie Volle(n)berg(h) hun wortels in ons dorp Veulen hebben.
Hun naam komt van de Vollebergplâts. Deze naam is weer afgeleid van de heuvel waarop deze boerderij lag, de Vaerleberg of te wel de Voerleberg (= berg op ’t Veulen).
Nu staat op deze plaats de boerderij van Mark en Sonja Spreeuwenberg.
De resultaten van alle naspeuringen zijn neergelegd in een 300 bladzijden tellend boek “Den hofstadt toe Vaerloeberch”
Dit boek wordt op zondagmiddag 29 november om twee uur ten doop gehouden in zaal ’t Veule.
Ruim 500 Vollenbergen hebben toegezegd deze middag naar ’t Veulen te komen. Het wordt dus een heel grote reünie.
Voor deze gelegenheid zal er bij de zaal ’n tent geplaatst worden, want voor dit aantal is de zaal gewoon te klein.
Ongetwijfeld zullen zoveel mensen, die met heel veel auto’s naar ’t Veulen komen, hier en daar wat ongemak veroorzaken.
Wij als Dorpsraad vragen uw begrip hiervoor. Zij komen zondag, misschien voor de eerste keer thuis. Laten wij er voor zorgen dat zij zich dan ook werkelijk hier thuis voelen!

G. Reintjes, secretaris Dorpsraad Veulen.
 

De volgende foto's geven een impressie van de middag.

De oude en nieuwe benaming van het dorp.

In heel het dorp hing de vlag uit. Ook op de vroegere Vollebergplâts.

Er was veel belangstelling voor de Tranchotkaarten.

 

 

Meer dan 500 naamgenoten, dan kan nu....

.....iedereen welkom worden geheten door Hans Volleberg.

De heer L. Rutten vertelde over de geschiedenis van Venray.

Marius Vollenberg vertelde over de achtergronden van de naam Volle(n)berg(h).

Mevrouw R. Berfelo - Volleberg kreeg als eerste het boek overhandigd. Ze was als 90-jarige de oudst aanwezige naamgenoot.

 

De heer H. van Rijswijk, voorzitter van de dorpsraad van Veulen, maakte bekend dat er een nieuwe straatnaam in Veulen bij zou komen. Meer hierover vindt u op deze site onder "Straatnaam".

Het was een drukte van jewelste bij het afhalen van de boeken .



 





 

De Franse naamgenoten.


Bandje
Voor de gelegenheid was er een bandje opgericht dat het Venrayse volkslied, Rooj, mien däörp ien de Pieël, ten gehore bracht.
Klik op de foto als u de muziek wilt horen.

Het laatste boek was bestemd voor het gemeentearchief van de Gemeente Venray.

 

In het Dagblad de Limburger stond op 02-12-1998 het volgende artikel:

Volle(n)berg(h)

Echt gebeurd. Jongstleden zondag in Veulen. Daar kwamen, zoals trouwe lezers van dit blad weten, de nazaten van de Veulense berg bijeen. Ruim vijfhonderd Volle(n)berg(h)en uit Limburg, Brabant, de rest van Nederland, België en Duitsland. Zelfs vanuit Frankrijk waren de Volle(n)berg(h)en, of zoals ze daar waarschijnlijk zeggen ‘plein montagne’ , naar hun bakermat getogen.
Heel gezellig allemaal, behalve voor de gelegenheidschauffeur van een van de reünisten. Die meldde zich in de zaal, op zoek naar zijn vrachtje. “Ik kom m’n vader halen”, zo sprak de chauffeur. Met zo’n opmerking krijg je de ouwe heer van een intiem verjaardagsfeestje waarschijnlijk wel mee. Maar onder de vijfhonderd gasten in zaal ’t Veule waren natuurlijk meerdere vaders. “Wie zoekt u?’, luidde daarom de logische wedervraag. Waarop de ophaaldienst de volgende onsterfelijke woorden sprak: “Meneer Volleberg” . Welke schrijfwijze is mij niet bekend.

 

 

 

Hartelijk dank voor uw bezoek.

 

May en Hans Volleberg


 

top  
© 2004-2019 Vaerloeberch Alle rechten voorbehouden.