De straatnaam

Op bladzijde 91 van het boek "Den hofstadt toe Vaerloeberch" treft u het gemeenteraadsbesluit aan betreffende de benaming van nieuwe straten in de wijk Veltum. Als blijk van waardering voor zijn werkzaamheden ten behoeve van het "Veltumse Kapelletje" kreeg Christ Vollenberg een straat naar hem vernoemd: de Vollenbergstraat.

De heer H. van Rijswijk, voorzitter van de Dorpsraad van Veulen, maakte tijdens de reŁnie op 29 november 1998 bekend dat er in Veulen een nieuwe straatnaam bij zou komen. Op advies van de Dorpsraad en de vereniging voor Venrayse volkscultuur "het Veldeke" koos de Gemeenteraad voor de naam Voerleberg. De oude schrijfwijze met ae werd in verband met de huidige schrijf- en spreektaal gewijzigd. De naam Voerleberg sluit bovendien beter aan bij de typische klank die ontstaat bij het uitspreken van de naam Veulen in het dialect.


De Voerleberg ligt op slechts enkele tientallen meters van de oorspronkelijke Vollebergpl‚ts.Hieronder volgt de plattegrond van Veulen, waarop de nieuwe straatnaam te zien is.

 

Ter nagedachtenis en uit waardering en respect is door de gemeente Arnhem, in november 2006 op de Arnhemse Begraafplaats & Crematorium Moscowa, de "Drs. G.J.F. Vollenberglaan" onthuld. Gerard Vollenberg, overleden op 26-5-2005, was jarenlang in dienst van de gemeente Arnhem o.a. als projectleider en sectorhoofd
bij de dienst Stadsbeheer.

Hartelijk dank voor uw bezoek.

 

May en Hans Volleberg


 

top  
© 2004-2019 Vaerloeberch Alle rechten voorbehouden.