Het boek



Op 29 november 1998 werd het boek "Den Hofstadt toe Vaerloeberch" ten doop gehouden in zaal 't Veule te Veulen. Bij die gelegenheid waren meer dan 500 naamgenoten aanwezig. Het boek kon per intekening besteld worden en was zo'n succes dat het volledig uitverkocht werd.

Nadien hebben zich nog verscheidene mensen gemeld die het boek graag wilden hebben. Echter bij een lage oplage worden de kosten te hoog. Om deze te beperken, is er een bestellijst aangemaakt, waarop wij de gewenste aantallen bijhouden. Indien er voldoende belangstelling bestaat en de kosten redelijk zijn, wordt een nieuw boek gedrukt. Hetzelfde boek als van 29-11-1998, maar dan met het erratum erin verwerkt.
Mocht u belangstelling hebben voor dit boek, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Onder 'Contact' vindt u de diverse mogelijkheden.


Centraal Bureau voor Genealogie


Een exemplaar van het boek is geschonken aan het C.B.G. Na bestudering gaven zij de volgende boekbeschrijving:

Uit: Genealogie Kwartaalblad CBG 1999-04 J.W.M. Volleberg en M.J.G.M. Vollenberg. Den hofstadt toe Vaerloeberch. 500 jaar Volleberg Vollebergh Vollenberg. Doetinchem, 1998. 294 blz., ill., index. (GVolle). De naam Volleberg is afkomstig van een boerderij, genaamd 'Volleberg plats' en gelegen in de buurtschap Veulen, iets ten zuiden van Venray. Er zijn twee families die hun naam daaraan ontlenen, ook al zijn ze niet aan elkaar verwant. Het eerste geslacht betreft nazaten van Theuken toevan Vaerloeberch, die in 1532 voor het eerst wordt vermeld. Hij bewoonde alhier een boerderij, de latere 'Volleberg plats'. De tweede familie stamt af van Gaert van Heister, die ook in die tijd wordt vermeld en buurman was van genoemde Theuken. Deze stam voerde eeuwenlang de naam Van Heijster. Toen in 1726 Peter van Heijster op de 'Volleberg plats' kwam wonen nam hij de naam van zijn vrouw Elisabeth Vollebergh over, die de boerderij van haar ouders erfde. De families verspreidden zich vooral in de naaste omgeving in plaatsen als Wanssum en Venray en verder over het oosten van Noord-Brabant. Daarnaast emigreerden in de 19e eeuw nakomelingen naar Duitsland (Bottrop) en Frankrijk (Ognolles, Baron) en later naar onder andere Australie. Daarom zijn in dit mooi uitgevoerde familieboek samenvattingen in het Frans en het Engels opgenomen.

 

 

Hartelijk dank voor uw bezoek.

 

May en Hans Volleberg


 

top  
© 2004-2019 Vaerloeberch Alle rechten voorbehouden.